Nyheter

2021-02-01

Pendlarappen OneRepay har stängts ner

På grund av covid-19 har pendlarappen varit pausad sedan den 3 april förra året. Planen var att starta igång appen på nytt när tågresandet fungerade som vanligt igen.

Den situation vi fortfarande befinner oss i, med covid-19 och det minskade tågresandet, innebär att vi hamnat i ett läge där vi tvingats fatta det svåra beslutet att stänga ner appen permanent.

Alla användaruppgifter som lagrats av OneRepay kommer att raderas senast 31 mars 2021.

Vi vill passa på att tacka alla våra användare som följt med oss på resan! All positiv feedback och konstruktiv kritik från er har varit ovärderlig för oss när vi utvecklat tjänsten.

 

2020-07-02

Byråkratin hindrar medlemmarna att få sina pengar för regress

Trafikverkets byråkrati sätter käppar i hjulet för järnvägsföretagen. I en ny rapport från Svensk kollektivtrafik och OneRepay framkommer att det finns brister både vad gäller lagstiftning och hantering av processen mellan Trafikverket och de ansökande järnvägsföretagen. Det gör att möjligheterna att få ersättning för regress inte utnyttjas fullt ut.

Läs rapporten av OneRepay och Svensk Kollektivtrafik.

 

2020-07-02

Fortsatt uppförsbacke för regresshanteringen enligt ny rapport

Som en följd av den nya järnvägstrafiklagen har järnvägsföretag sedan den 1 juli 2018 möjlighet att få regressersättning. Ersättningarna som beviljas baseras på ekonomisk skada till följd av förseningar orsakade av Trafikverket samt brister i infrastrukturen. Under hösten 2019 gjorde Trafikverkets internrevision en uppföljning av Trafikverkets regressrättshantering, som visade på stora brister i både införande och drift.

Läs Tågföretagens artikel om OneRepay och Svensk Kollektivtrafiks rapport.

 

 

Kontakta OneRepay, ring 020-170 75 00 eller mejla

2018–2020 © Alla rättigheter förbehålles OneRepay Sweden AB.
Allmänna villkor | Integritetspolicy

Kontakta OneRepay, ring 020-170 75 00
eller mejla

2018–2020 © Alla rättigheter förbehålles
OneRepay Sweden AB.

Användarvillkor | Integritetspolicy